OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

TRANSPORT ODPADÓW Z dniem 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu opadów. Według tego rozporządzenia odpady niebezpieczne mogą być transportowane z innymi odpadami niż niebezpieczne, w taki sposób aby uniemożliwić ich kontakt. Odpady poszczególnych rodzajów podczas transportu nie mogą mieszać się …

Dowiedz się więcej