OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
segregacja odpadów

Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce i na świecie są duże ilości wytwarzanych odpadów. Według danych GUS w roku 2013, w Polsce zebrano około 9,5 mln ton odpadów komunalnych, natomiast wytworzono około 12 mln ton. Oznacza to, że średnio od jednego mieszkańca Polski zebrano 250 kg odpadów komunalnych rocznie, najwięcej w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. …

Dowiedz się więcej
produkty uboczne i odpady

Ustawa O odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. wprowadziła pojęcie produktu ubocznego oraz określiła zasady zgłaszania produktów ubocznych do Marszałka odpowiedniego województwa. Co to jest produkt uboczny? Jako produkt uboczny ustawa określa przedmiot lub substancje, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego, a których powstawanie nie jest podstawowym …

Dowiedz się więcej
odpady i ewidencja

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady w wyniku prowadzenia swojej działalności, musi prowadzić na bieżąco ich ewidencję ilościową i jakościową. Definicja odpadów, według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, mówi że są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się został zobowiązany. Ewidencja odpadów Większość …

Dowiedz się więcej
wytwarzanie odpadów pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obowiązuje przedsiębiorcę, który wytwarza odpady w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub w ilości 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka (pozwolenie) może być …

Dowiedz się więcej
sklep odpady

Czy właściciel sklepu ogólnospożywczego powinien prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia swojej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady inne niż komunalne, powinien prowadzić ich ewidencję z zastosowaniem: – kart przekazania odpadów, – kart ewidencji odpadów. Do takich przedsiębiorców należą spółki, właściciele sklepów prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, a także artykułów gospodarstwa …

Dowiedz się więcej
Page 4 of 4 1234