W Artykule tym przybliżę czytelnikowi ustawową definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojęcie to wynika z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  z dnia 11 września 2015 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

W słowniczku dołączonym do w/w ustawy mamy podana definicję sprzętu. Możemy podzielić ja na trzy punkty. Każdy z tych punktów postaram się osobno zinterpretować oraz podać przykładowe rodzaje urządzeń, jakie nie będą podlegały ustawie sprzętowej, a jakie to mogłoby się wydawać, zaliczylibyśmy do sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego.

Ustawowe przesłanki jakie optują za tym iż nasz „sprzęt” możemy nazwać sprzętem są następujące:

  1. Prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych.

  2. Urządzenie mogące służyć do wytwarzania prądu, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych

  3. Sprzęt taki zaprojektowany jest do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

A jak to wygląda w praktyce? Jakie przykładowe urządzenia możemy tutaj zakwalifikować?

Biorąc pod uwagę punkt pierwszy stwierdzamy iż prawidłowe działanie zależne jest od obecności prądu elektrycznego, bądź pól elektromagnetycznych. Wydawać by się mogło iż wszystko co działa i jest zasilane prądem – jest sprzętem. Nic bardziej mylnego. Weźmy na przykład takie łóżko, którego stelaż możemy za pomocą elektronicznego sterownika ustawiać pod kontem jaki nam odpowiada. Jest ono podłączone do prądu i działa, więc wydawać by się mogło, iż jest to sprzęt elektryczny. Drugim przykładem może być kartka okolicznościowa, która po otwarciu wygrywa przyjemną dla ucha melodyjkę. Oba te urządzenia zasilane są prądem jednak nie są sprzętem gdyż ich podstawowa funkcjonalność nie jest związana z zasilaniem elektrycznym. Podstawową funkcją łóżka jest oczywiście funkcja wypoczynkowa, a kartki okolicznościowej – przekazanie życzeń, jakie to zostały na niej wypisane. Tym samym oba opisane przykłady mogą funkcjonować bez dopływu prądu, co nie kwalifikuje ich jako sprzęt elektryczny.

Punkt drugi określa urządzenia, które służą do wytwarzania prądu, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych. Po przeczytaniu tej części wszystko powinno być jasne i przejrzyste gdyż na myśl przychodzą od tutaj generatory prądu, przedłużacze, czy też różnego rodzaju mierniki. Jednak ciekawym wyjątkiem jest tutaj kabel. W przypadku gdy jest on wprowadzany na rynek z myślą o zastosowaniu w instalacjach i sprzedawany na szpulach to nie jest on sprzętem. Sprzętem zostanie gdy jego zakończenia będą miały zamontowane złącze. Taki kabel wraz z zamontowanymi złączami stanowi produkt finalny i spełnia bezpośrednią funkcję.

Trzeci punkt określa maksymalne napięcie elektryczne, do jakiego przystosowany jest wyprodukowany sprzęt i którego przekroczenie będzie wyłączało sprzęt z ustawy. W przypadku przekroczenia 1000 V dla prądu przemiennego i 1500 dla prądu stałego urządzenie nie będzie już sprzętem w myśl ustawy.

Niektóre urządzenia spełniające wyżej wymienione wymagania nie są sprzętem gdyż ustawodawca wykluczył je z obowiązującej ustawy. Do takiego sprzętu wliczają się:

  1. Sprzęt niezbędny dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych, przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych

  2. Sprzętu specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełnić swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia

  3. Żarówek żarnikowych

Dokonując opisu punktu pierwszego, do sprzętu wojskowego, który jest wyłączony z ustawy wliczają się różnego rodzaju celowniki laserowe, broń, radiostacje czy też elementy instalacji radarowych.

W punkcie drugim mamy do czynienia ze sprzętem, który jest specjalnie zaprojektowany jako cześć urządzenia tzn. nie można go podłączyć do innego urządzenia, do którego nie jest zaprojektowany. Ciekawym przykładem może tutaj być sterownik PLC. Urządzenie to ma postać dualną jeżeli chodzi o bycie sprzętem. Gdy jest ono przeznaczone i sprzedawane z myślą o zaprogramowaniu to jest sprzętem, natomiast gdy jest specjalnie zaprogramowane i dedykowane do konkretnego urządzenia wtedy to sprzętem już nie jest.

Avatar
Napisane przez Jakub Półtorak