edukacja ekologiczna
1 grudnia, 2014 Aktualności Brak komentarzy

Środowisko naturalne od tysięcy lat przyjmuje na swoje barki ciężar nieustannie pędzącego do przodu postępu technologicznego. Rozwój cywilizacyjny społeczeństwa ma pośredni i bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Brak troski o otaczającą nas przyrodę, konsekwencje, które wynikają z nieracjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, spowodowały nieodwracalne zmiany. Człowiek powinien zdać sobie sprawę, że nie dostał uprawnień do niszczenia przyrody. Jedynym sposobem pozwalającym na uwzględnienie społeczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz środowiska jest działanie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (idea pozwalająca wyznaczyć warunki harmonijnego rozwoju we wszystkich trzech obszarach).

Edukacja ekologiczna podnosi świadomość społeczeństwa

Zrównoważony rozwój możemy osiągnąć podnosząc świadomość ekologiczną społeczeństwa. Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny społeczeństwa oraz nikłą świadomość zagrożeń, jakie może spowodować człowiek poprzez nieracjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz nieprzemyślane stosowanie nowych technologii, substancji oraz materiałów, edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem w dzisiejszych czasach. Tylko ciągłe, nieustające podnoszenie świadomości społeczeństwa może wpłynąć na podejmowanie działań uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju. Tylko świadome i proekologiczne działania społeczeństwa w zakresie środowiska i gospodarki mogą zapewnić przyszłym pokoleniom odpowiednią jakość życia.

Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat

Edukacja ekologiczna może być prowadzona na różnym etapie naszego życia. W tym przypadku nie ma znaczenia wiek ani wykształcenie. Najważniejszym elementem edukacji jest chęć życia w zgodnie z środowiskiem naturalnym. Świadomość wyrządzenia nieodwracalnych szkód w środowisku pozwala zrozumieć jak należy funkcjonować by nie niszczyć tak cennych dla życia zasobów naturalnych.

Edukacja ekologiczna powinna rozpocząć się od najmłodszych lat, ponieważ wykształcone stereotypy u dzieci pozwalają kształtować ich postawę promującą życie w zgodzie z naturą. Należy pamiętać, że edukacja ekologiczna nie polega jedynie na teoretycznym przedstawieniu sytuacji oraz siedzeniu w ławkach. Najważniejszą jej częścią jest możliwość stworzenia dzieciom warunków, w których samodzielnie będą mogły podejmować właściwe decyzje. Zadaniem nauczycieli jest nauka perspektywicznego myślenia maluchów. Dobre decyzje środowiskowe, chociażby wyrzucenie papierka do kosza czy niepozostawianie śmieci w lesie, pozwoli zdjąć ze środowiska niewielki, jednak w istocie bardzo znaczący ciężar.

Programy ekologiczne

Podnoszenie świadomości ekologicznej nie kończy się jednak na etapie przedszkola czy szkoły podstawowej. Człowiek uczy się całe życie jak funkcjonować w tak wrażliwym na nasze działania środowisku.

Programy ekologiczne zmieniają się wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na tego typu inicjatywy. Na wielu stronach internetowych można znaleźć informacje o konkretnych akcjach ekologicznych, coraz więcej przedsiębiorstw uczestniczy w podnoszeniu świadomości społeczeństwa. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy. Środowisko pozostawione same sobie w kolejnych latach nie udźwignie ciężaru zanieczyszczeń wprowadzonych przez człowieka.

Żyj w zgodzie z ekologią

Środowisko będzie Ci wdzięczne – wystarczy wybrać się w miejsce w którym technologia jeszcze nie zniszczyła wszystkiego … spojrzeć na przyrodę i zobaczyć, ile wkrótce stracimy jeżeli nie zadbamy o to co nam pozostało.

Avatar
Napisane przez Małgorzata Oszkinis