OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

NADZORY I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

MONITORING ORAZ INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE I DENDROLOGICZNE
img

Gwarantujemy fachowe doradztwo oraz umiejętności praktyczne naszych ekspertów przyrodników na najwyższym poziomie

Z całości badań sporządzamy szczegółowe raporty a także zapewniamy konsultacje oraz pomoc w celu podjęcia ewentualnych działań ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko.Proponujemy kompleksową obsługę, obejmującą:

  •  analizy po-realizacyjne,
  •  inwentaryzacje przyrodnicze,
  •  monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej,
  •  dokumentacje przyrodnicze, formalno-prawna obszarów i obiektów chronionych.


Proponujemy również szeroki wachlarz usług z dziedziny monitoringu oraz inwentaryzacji dendrologicznych, w tym:


  • pełne przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dla osób fizycznych oraz firm). Obejmuje to wykonanie pomiarów drzew, sporządzenie wniosku, przygotowanie mapy drzew przeznaczonych do usunięcia, a także ewentualnego projektu nasadzeń zastępczych,
  • sporządzanie opinii, w związku z naliczaniem administracyjnej kary pieniężnej,
  • inwentaryzacja parków, alei drzew itd.,
  • sporządzanie opinii dendrologicznych; np. po zniszczeniu drzew w wyniku niewłaściwej pielęgnacji,
  • przygotowanie wniosku na uzyskanie zezwolenia na usunięcie gatunku objętego ochroną.


Podejmując współpracę z naszą firmą, mają Państwo pewność profesjonalnej obsługi oraz rzetelności jej wykonania przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

Nadzory przyrodnicze

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji nadzorów przyrodniczych, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji budowlanych.

W związku wymogami prawnymi z zakresu ochrony środowiska jakie nakładane są na wykonawców prowadzących inwestycje budowlane, chcielibyśmy zaproponować współpracę przy realizacji nadzorów przyrodniczych dla zadań wykonywanych przez Państwa.

Grono naszych specjalistów, tj. ekspertów ornitologicznych, botaników, przyrodników, leśników, prowadzi kompleksowe badania w zakresie rozpoznawania stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wyszczególnionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska oraz wszelkich aktów prawnych Polskich oraz Wspólnotowych.

Wszelkie przepisy zgodne ze specyfikacją zamówienia są przez nas szczegółowo analizowane i badane pod względem specyfiki przeprowadzanej inwestycji oraz charakterystyki środowiskowej w obszarze prowadzonych działań budowlanych.

Z całości badań sporządzamy szczegółowe raporty, a także zapewniamy konsultacje oraz pomoc w celu podjęcia ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. Z naszych usług korzysta min. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
480
Liczba przygotowanych przez nas raportów
1320
Wypitych kaw z klientami
270
Zadowolonych klientów
180
Szkoleń naszych specjalistów

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Firma OŚ EKO współpracuje z nami w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska, terminowo i rzetelnie przygotowując niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz przedstawiając dla naszej firmy rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia przyrodniczego jak również ekonomicznego. Korzystanie z usług zespołu doświadczonych specjalistów jaki reprezentuje firmę OŚ-EKO jest dla nas rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. - DĘBOWA ALEJA - Łukasz Smykowski

Jesteśmy przekonani, że wiedza merytoryczna, doświadczenie i wypracowana metodologia współpracy pozwalają rekomendować firmę OŚ-EKO wszystkim zakładom, poszukującym rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa ochrony środowiska. - TP TELTECH - Piotr Okoń

NADZORY I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

Skontaktuj się z nami!

OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy

Współpracujemy z firmami z różnych branż. Dołącz do nich!