OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Audyt środowiskowy oraz przejęcie obowiązków z zakresu ochrony środowiska
img

Kompleksowa Obsługa - Outsourcing Działu Ochrony Środowiska

Przejmujemy wszystkie obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, które często podzielone są w firmach pomiędzy różne osoby (księgowa, specjalista ds. BHP, szef produkcji, etc.), lub są prowadzone przez specjalistów ds. ochrony środowiska.

Outsourcing świadczony przez naszą firmę nie tylko daje pewność terminowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale przede wszystkim redukuje koszty związane z zatrudnieniem i nieustannym szkoleniem odpowiedzialnego i kompetentnego pracownika, do zmieniających się przepisów.





Ochrona Środowiska dla Twojej Firmy

W ramach stałej współpracy zapewniamy:
  • Reprezentowanie firmy na zewnątrz w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska;
  • Przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, czynny udział w kontrolach oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych;
  • Pilnowanie terminowości opłat rocznych i innych wymaganych przepisami ochrony środowiska;
  • Przeprowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników firmy;
  • Systematyczne sporządzanie wszystkich wymaganych prawem wykazów i sprawozdań;
  • Stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska, dotyczącymi firmy;
  • Stałą kontrolę wszelkich kosztów firmy związanych z korzystaniem ze środowiska oraz pomoc w ich minimalizacji.


Przeprowadzimy audyt środowiskowy Twojej firmy

Przeprowadzenie gruntownej analizy środowiskowej w sposób, jaki czynią to organy kontrolne, pozwala nam na wskazanie wszystkich naruszających prawo nieprawidłowości, które mogą narazić Państwa na różnego rodzaju sankcje, w razie realnej kontroli. Jednocześnie, dzięki temu, jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie obowiązki Państwa zakładu wynikające z prawa ochrony środowiska.

Dopasujemy do obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska

Nasze usługi obejmują usunięcie wszelkich niezgodności Państwa zakładu wynikających z prawa ochrony środowiska. Również tych, wykazanych podczas rzeczywistej kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Są to przede wszystkim:

UZYSKIWANIE POZWOLEŃ / DOKONYWANIE REJESTRACJI

Rozpoznanie wymagań prawnych oraz pomoc w zgromadzeniu całej dokumentacji koniecznej do uzyskania danego zezwolenia / dokonania rejestracji, opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń / dokumentów rejestracyjnych, złożenie wniosku w stosownym urzędzie i nadzorowanie urzędowego biegu sprawy, aż do wydania decyzji administracyjnej.

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

Identyfikacja wszystkich wymaganych zgłoszeń, opracowanie dokumentów zgłoszeniowych, dokonywanie zgłoszenia w odpowiedniej instytucji.

OPRACOWYWANIE ZALEGŁEJ DOKUMENTACJI

Uzupełnianie wszelkich wymaganych prawem dokumentów z okresu obejmującego 5 lat wstecz.

WPROWADZANIE I UZUPEŁNIANIE BRAKUJĄCYCH EWIDENCJI

Identyfikacja rodzaju ewidencji, jaka powinna być prowadzona w zakładzie, tworzenie nowej ewidencji, lub uzupełnianie istniejącej o brakujące dokumenty.



Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Firma OŚ EKO współpracuje z nami w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska, terminowo i rzetelnie przygotowując niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz przedstawiając dla naszej firmy rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia przyrodniczego jak również ekonomicznego. Korzystanie z usług zespołu doświadczonych specjalistów jaki reprezentuje firmę OŚ-EKO jest dla nas rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. - DĘBOWA ALEJA - Łukasz Smykowski

Jesteśmy przekonani, że wiedza merytoryczna, doświadczenie i wypracowana metodologia współpracy pozwalają rekomendować firmę OŚ-EKO wszystkim zakładom, poszukującym rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa ochrony środowiska. - TP TELTECH - Piotr Okoń

OUTSOURCING DLA TWOJEJ FIRMY

Włącz ochronę środowiska w swojej firmie

OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy

Współpracujemy z firmami z różnych branż. Dołącz do nich!