OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

 

TERMIN SZKOLENIA – 13.01
Miejsce: szkolenie online

Grupa docelowa
pracownicy zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw usługowych zajmujące się
sprawami ochrony środowiska,
 właściciele firm,
 inne osoby zainteresowane tematem.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Prawne aspekty sprawozdawczości: akty regulujące obowiązki w zakresie ochrony
środowiska, terminy i miejsca składania sprawozdań, opłaty.
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 wzory wykazów i stawki opłat za korzystanie ze środowiska
 co należy uwzględniać we wzorach;
 wyznaczanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych,
np. spalanie paliw, malowanie, spawanie: źródła…

Dowiedz się więcej