OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

OBLICZANIE
ŚLADU WĘGLOWEGO

img

Obliczamy ślad węglowy produktu jak i całego przedsiębiorstwa

Ślad węglowy produktu: identyfikujemy wszystkie procesy odbywające się w ramach cyklu
życia danego produktu, zarówno w fazie pozyskiwania surowców źródłowych, procesu
produkcyjnego, jak i w końcowej fazie cyklu życia produktu, przeważnie związanej z postępowaniem z odpadami.

Obliczamy ślad węglowy produktu według metodyki LCA (Life Cycle Assessment),
w oparciu o normę PN-EN ISO 14067 oraz Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard GHG Protocol.

Ślad węglowy przedsiębiorstwa: SCOPE1, SCOPE2, SCOPE3

- Określamy granice organizacyjne i operacyjne
- Identyfikujemy źródła emisji w ramach zakresów 1, 2 i 3
- Obliczamy emisje gazów cieplarnianych w wybranym roku sprawozdawczym
- Opracowujemy raport końcowy

Obliczamy ślad węglowy przedsiębiorstwa w oparciu o standard GHG Protocol oraz ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji.


 

480
Liczba przygotowanych przez nas raportów
1320
Wypitych kaw z klientami
270
Zadowolonych klientów
180
Szkoleń naszych specjalistów

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Firma OŚ EKO współpracuje z nami w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska, terminowo i rzetelnie przygotowując niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz przedstawiając dla naszej firmy rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia przyrodniczego jak również ekonomicznego. Korzystanie z usług zespołu doświadczonych specjalistów jaki reprezentuje firmę OŚ-EKO jest dla nas rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. - DĘBOWA ALEJA - Łukasz Smykowski

Jesteśmy przekonani, że wiedza merytoryczna, doświadczenie i wypracowana metodologia współpracy pozwalają rekomendować firmę OŚ-EKO wszystkim zakładom, poszukującym rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa ochrony środowiska. - TP TELTECH - Piotr Okoń

NADZORY I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

Skontaktuj się z nami!

OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy

Współpracujemy z firmami z różnych branż. Dołącz do nich!