Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić do udziału w konkursie przyrodniczym poświęconym lasom łęgowym, łosiom i jesionom. Regulamin konkursu załączamy w niniejszej wiadomości.
Partnerem wydarzenia jest Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Zielonej Górze prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski.
Konkurs połączony będzie z prelekcją nt. mokradeł na przykładzie łęgów, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji jesionu wyniosłego, gatunku drzewa, które obecnie ma w Polsce najtrudniejszą sytuację spośród krajowej dendroflory.
Po konkursie i prelekcji odbędzie się krótka debata wśród młodych uczestników dotycząca pomników przyrody i postaramy się wspólnie wypracować propozycję nazwy dla zielonogórskiego pomnika przyrody – jesionu wyniosłego (rosnącego pod BWA), gdzie prawo pierwszeństwa złożenia propozycji będzie miała uczennica lub uczeń , który zajmie pierwsze miejsce w konkursie. Przygotujemy na tej podstawie roboczą wersję wspólnego wniosku do Urzędu Miasta o nadanie nazwy pomnikowi przyrody. Kto wie, może uczniowie doświadczą, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość?
Przewidziane nagrody dla zwycięzców oraz sadzonki jesionu wyniosłego dla szkół reprezentowanych przez każdego ucznia!

SZCZEGÓŁY KONKURSU:

„Jest i on! Jesi-ON!”
§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu wiedzy o jesionie wyniosłym, łosiu i lasach łęgowych jest Oś Eko Sp. z o. o. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Zielonej Górze prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski.
2. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas 6-8. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Każda szkoła podstawowa może zgłosić jednego uczestnika. Ogólna liczba uczestników jest ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenie uczestnika konkursu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres sebastian.oseko@gmail.com do 29.02.2024 r. (data nadania wiadomości). Szkoła zgłaszająca uczestnika dokonuje zgłoszenia za pomocą oficjalnego adresu poczty elektronicznej placówki, gdzie podaje imię, nazwisko, klasę uczestnika oraz imię i nazwisko opiekuna, który będzie towarzyszył uczestnikowi. Dopuszcza się zmianę ucznia i opiekuna za zgłoszeniem zgodnie z powyższymi zasadami, nie dalej niż 7 dni przed datą konkursu.
4. Tematyka konkursu: biologia i ekologia jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior, znajomość zagrożeń wobec jesionu wyniosłego, ogólna znajomość definicji łęgów, ochrona i rola mokradeł (czym są, jak je chronić, jakie funkcje spełniają), jesion wyniosły jako pomniki przyrody w województwie lubuskim – zgodnie z załączonym zakresem tematycznym.
5. Komisja konkursowa – w skład wchodzą Ewa Pilecka (Organizator), Kornelia Niedźwiedzka (Organizator), Agnieszka Tokarska-Osyczka (Partner). 6. Konkurs składa się z części pisemnej przeprowadzanej dnia 25.03.2023 (poniedziałek) w siedzibie Oś Eko Sp. z o. o. w formie testu wiedzy (pytania zamknięte i otwarte) w godzinach 9:00-10:00. Do siedziby Organizatora uczestnik
(uczeń) dociera w towarzystwie opiekuna (preferencyjnie nauczyciel biologii/przyrody) 15 minut przed rozpoczęciem. Opiekun pozostaje w siedzibie Organizatora do momentu zakończenia konkursu.
7. Oceny testów dokonuje komisja konkursowa w ciągu 60 minut od zakończenia części pisemnej. W tym czasie uczestnicy i opiekunowie uczestniczą 20- minutowej przerwie i 40-minutowej prelekcji poświęconej ochronie przyrody, szczególnie mokradeł. Następnie ogłoszone zostaną wyniki i przyznane nagrody.

Po wręczeniu nagród uczestnicy biorą udział w debacie dotyczącej tematyki pomników przyrody trwającej do 30 minut.

8. Nagrodami za udział w konkursie są: sadzonki jesionów wyniosłych (dla szkół), upominki rzeczowe i zaświadczenie o udziale w konkursie.
9. Udział w konkursie jest możliwy po wypełnieniu i dostarczeniu właściwej zgody w oparciu o klauzulę informacyjną RODO

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • zakres wiedzy
  • źródła informacji
  • klauzula RODO
  • zgoda na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych

Avatar
Napisane przez Ewa Pilecka