OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania…

Dowiedz się więcej
sklep odpady

Czy właściciel sklepu ogólnospożywczego powinien prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia swojej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami…

Dowiedz się więcej
instalacje i emisja gazów i pyłów

Jeżeli omawiana instalacja wymieniona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie…

Dowiedz się więcej

Ustawodawstwo polskie oraz dyrektywy Unii Europejskiej kładą coraz większy nacisk na przestrzeganie prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwach….

Dowiedz się więcej

Poznaj swoje obowiązki – nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności.

Każdy podmiot korzystający…

Dowiedz się więcej
Page 15 of 16 First page...101213141516