OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

ODPAD CZY NIE, A MOŻE JEDNAK PRODUKT UBOCZNY?  Nie wszystko co jest wytwarzane na Zakładzie jest odpadem. Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21) odpadem nazywamy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się lub ma zamiar pozbyć się lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Natomiast produktem ubocznym jest przedmiot lub …

Dowiedz się więcej
ustawowa definicja sprzętu ochrona środowiska

W Artykule tym przybliżę czytelnikowi ustawową definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojęcie to wynika z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  z dnia 11 września 2015 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. W słowniczku dołączonym do w/w ustawy mamy podana definicję sprzętu. Możemy podzielić ja na trzy punkty. Każdy z tych punktów postaram …

Dowiedz się więcej