OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

  TERMIN SZKOLENIA – 13.01 Miejsce: szkolenie online Grupa docelowa pracownicy zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw usługowych zajmujące się sprawami ochrony środowiska,  właściciele firm,  inne osoby zainteresowane tematem. ZAKRES SZKOLENIA: 1. Prawne aspekty sprawozdawczości: akty regulujące obowiązki w zakresie ochrony środowiska, terminy i miejsca składania sprawozdań, opłaty. 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska  …

Dowiedz się więcej

SEGREGACJA OPDADÓW BUDOWLANYCH Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2021 poz. 2151) zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2023 r. segregacja odpadów budowlanych. Według tej ustawy, odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi są odpady powstałe podczas robót budowlanych. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera …

Dowiedz się więcej