OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
legalne odprowadzanie ścieków do kanalizacji

Jak legalnie odprowadzać ścieki do kanalizacji? Sprawdź czy musisz wykonać operat wodnoprawny. Każdy podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w zakresie zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w odprowadzanych ściekach przemysłowych. W przypadku wystąpienia tych substancji w ściekach wymagane jest wykonanie operatu wodnoprawny (dowiedz się więcej: kogo …

Dowiedz się więcej
pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 poz. 145 j.t.)   Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym …

Dowiedz się więcej