OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
Zezwolenie na Wycięcie Drzewa

Mylne jest stwierdzenie, że skoro jestem właścicielem działki, na której rośnie drzewo, a chcielibyśmy ściąć, bo nam przeszkadza, to nie potrzebujemy żadnego zezwolenia. Niestety tak nie jest, aby móc ściąć drzewo należy złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub też krzewów. Taki wniosek składa posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela lub właściciel przedsiębiorstwa, któremu www.itexamfun.com …

Dowiedz się więcej
znaczenie pszczół w środowisku

Pszczoła miodna (Apis mellifera) według ustawy z 29 czerwca 2007 r. „O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich” zalicza się do zwierząt gospodarskich. Pszczoły spotkać można wszędzie tam, gdzie kwitną rośliny. Żywią się głównie nektarem, pyłkiem pozyskiwanym z kwitnących kwiatów oraz spadzią. Znaczenie pszczół w środowisku Na przełomie wieków wytworzył się ścisły związek z współżycia świata roślin i pszczół. …

Dowiedz się więcej
opłaty i kary za wycięcie drzewa

Usunięcie drzewa z działki związane jest z uiszczeniem opłaty, gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz jeżeli związane jest to z działalnością gospodarczą podmiotu. Opłaty nalicza i pobiera burmistrz, prezydent miasta bądź wójt. Zezwolenie na wycięcie drzewa zawiera stawkę opłaty za wycięcie, termin wycięcia, posadzenia oraz przesadzenia. Organ właściwy do wydawania zezwolenia na usuniecie drzewa może …

Dowiedz się więcej