OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Dowiedz się czy jako przedsiębiorca podlegasz przepisom o opłacie produktowej za wprowadzanie opakowań? Ze względu na to, że opakowania mają dość krótki „czas życia” i szybko stają się odpadami obciążając środowisko, wprowadzono szereg przepisów mających na celu właściwe ich zagospodarowanie i zmniejszenie ich ilości. W tym celu w pierwszej kolejności odpady opakowaniowe powinny być poddawane …

Dowiedz się więcej