OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Podczas procesu spawania powstaje tzw. dym spawalniczy, który jest mieszaniną gazów i pyłów spawalniczych. Zanieczyszczenia te powstają w wyniku topienia metali, ich odparowywania i utleniania pod wpływem łuku plazmy. W powietrzu podczas procesu kondensacji zachodzi ich przemiana do cząsteczek stałych. Skład takiego pyłu uzależniony jest od metody spawania oraz od materiałów spawanych i pomocniczych. W związku z powyższym, …

Dowiedz się więcej