OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
odpady niebezpieczne powstające w domach

W naszych domostwach powstają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych. Charakteryzują się one tym, że ze względu na rodzaj i skład mają właściwości szkodliwe, trujące, toksyczne, żrące i muszą zostać potraktowane i zagospodarowane w odpowiedni sposób. Nie można umieszczać tych odpadów razem z innymi odpadami, gdyż niewłaściwa gospodarka nimi może spowodować, że będą stanowiły zagrożenie dla życia …

Dowiedz się więcej
edukacja ekologiczna

Nie jesteśmy obojętni na to co dzieję się w środowisku, dlatego postanowiliśmy czynnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości ekologicznej najmłodszych. Z tego względu w jednym z miejskich przedszkoli został zorganizowany przez nas konkurs plastyczny pt. „Łoś – super ktoś”. Dlaczego łoś? Łoś w konkursie nie został wybrany przypadkowo – towarzyszy on w logo naszej firmy od …

Dowiedz się więcej
zanieczyszczenia w miastach

Kiedy jest najwięcej zanieczyszczeń w powietrzu w miastach? Wysokie wartości zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla, tlenki siarki, azotu i WWA notowane są szczególnie w okresie zimowym, kiedy rozpoczyna się z sezon grzewczy. Wynika to z faktu, że zanieczyszczenia te dostają się do atmosfery głównie z kotłowni miejskich czy przemysłowych, które pracują zimą ze zwiększoną mocą. …

Dowiedz się więcej
jak segregować odpady

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiła, że coraz częściej w nieruchomościach pojawiają się kolorowe pojemniki na segregowane odpady komunalne. Istotne jest umieszczanie danych rodzajów odpadów we właściwych pojemnikach. Często na stronach urzędów, związków gmin zamieszczane są ogłoszenia i informacje dotyczące właściwej segregacji odpadów. Dzielenie odpadów komunalnych na frakcje jest nie tylko istotne …

Dowiedz się więcej
raport kobize

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami to nowy obowiązek. Pierwszy raport zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji należało sporządzić za rok 2010 i wprowadzić do krajowej bazy do końca lutego 2011 roku. Do końca kwietnia 2012 roku zakłady posiadające instalacje, dla których nie jest …

Dowiedz się więcej
Page 1 of 2 12