OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
instalacje emitujące pyły i gazy do powietrza

Każda instalacja emitująca gazy lub pyły do powietrza za pomocą wyspecjalizowanych do tego celu urządzeń wymaga zgodnie z przepisami art. 180 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) uzyskania pozwolenia, a w pewnych przypadkach zgłoszenia instalacji zgodnie z art. 152 POŚ. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca …

Dowiedz się więcej
opłata korzystanie ze środowiska

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód, składowania odpadów.   Wykaz …

Dowiedz się więcej
odpady i ewidencja

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady w wyniku prowadzenia swojej działalności, musi prowadzić na bieżąco ich ewidencję ilościową i jakościową. Definicja odpadów, według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, mówi że są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się został zobowiązany. Ewidencja odpadów Większość …

Dowiedz się więcej
pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza

Każda instalacja emitująca gazy lub pyły do powietrza za pomocą wyspecjalizowanych do tego celu urządzeń wymaga zgodnie z przepisami art. 180 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) uzyskania pozwolenia. Osoba, która włada instalacją musi uzyskać pozwolenie na 30 dni przed jej uruchomieniem zgodnie z art. 76 ust. 4 Ustawy …

Dowiedz się więcej
odzysk opakowań recykling

Organizacja Odzysku Opakowań jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach: producent produktów w opakowaniach, importer produktów w opakowaniach, firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniach. W jaki sposób można realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych? Samodzielnie, Z …

Dowiedz się więcej
Page 1 of 3 123