OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
udostępnianie informacji o środowisku

Kto ma prawo dostępu do informacji o środowisku? W prawie obowiązującym w Polsce każdy obywatel oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mogą mieć dostęp do informacji o środowisku. Prawo to reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 …

Dowiedz się więcej

Kim jest Izba Gospodarcza? Izba Gospodarcza jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Opakowanie – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, w …

Dowiedz się więcej