Bardzo popularne i łatwo dostępne torby foliowe, w które jeszcze do niedawna można było za darmo zapakować swoje zakupy, wreszcie znalazły się na ostrzu noża. Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056). Zgodnie z tą ustawą oraz jej aktami wykonawczymi opłata za torbę foliową o grubości powyżej 50 mikrometrów wynosi 20 groszy netto. Ustawa nie ma na celu utrudniania życia ani właścicielom sklepów ani klientom, wręcz przeciwnie. W tym przypadku prawo działa na korzyść nas wszystkich.

Prawo polskie dostosowuje nas do wymogów Unii Europejskiej, która kładzie potężny nacisk na ochronę środowiska naturalnego, a ma ku temu poważne powody. Problem z odpadami dotyczy nas wszystkich, a jego skala wciąż się powiększa. Jedno z największych zagrożeń stanowią tworzywa sztuczne, w tym foliowe torby.

Szacuje się, że na całym świecie w ciągu jednej minuty zużywa się ok. 2 mln „reklamówek”.  Na jednego mieszkańca Polski w ciągu roku przypada ich ok. 450, a ich rozkład ocenia się na kilkaset lat. Wyprodukowanie jednej torby foliowej trwa sekundę, a czas jej użytkowania to średnio 15 minut.

Torby foliowe i inne odpady plastikowe stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt. Ponad 44% gatunków wszystkich ptaków połknęło lub zaplątało się w plastik. W tym roku w Tajlandii wyłowiono walenia, w brzuchu którego znajdowało się aż 80 plastikowych toreb.

Niestety tylko 9% wyprodukowanych na świecie plastikowych odpadów poddawanych jest recyklingowi. Część spalana jest w spalarniach (12%). Pozostałe trafiają na składowiska i bezpośrednio do środowiska naturalnego.

Każdego roku do mórz i oceanów trafia aż 8 milionów ton plastikowych odpadów. Obecnie po powierzchni oceanów dryfuje 5 wysp utworzonych ze skumulowanych  plastikowych elementów. Powierzchnia największej z nich to 1,6 mln km kw., czyli obszar 5 razy większy od Polski.

Jedną z metod na przeciwdziałanie dalszemu zanieczyszczeniu środowiska naturalnego jest zmniejszenie produkcji toreb plastikowych, poprzez wprowadzenie i przestrzeganie przepisów ograniczających ich stosowanie.

Efekty wprowadzenia ustawy będzie można ocenić w przyszłym roku. Jednak wg informacji uzyskanych od sprzedawców, opłata za torby foliowe spowodowała, że ludzie nie sięgają już po nie tak często.

Zastosowanie tego środka w ochronie środowiska okazało się zatem znaczące. Celem nadrzędnym powinna być świadoma konsumpcja.

Całkowity zakaz wprowadzania na rynek i stosowania toreb plastikowych obowiązuje m.in. w Erytrei, Maroko i Kenii.

Avatar
Napisane przez Agata Rawska