OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

W grudniu 2022 r. zostanie formalnie przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która rozwija sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa CSRD: Poszerza zakres przedsiębiorstw objętych sprawozdawczością; Wprowadza wymóg atestacji informacji na temat zrównoważonego rozwoju; Rozszerza zakres raportowanych Sprawozdawczość niefinansowa będzie opierała się na jednolitym europejskim standardzie; …

Dowiedz się więcej