Ustawodawstwo polskie oraz dyrektywy Unii Europejskiej kładą coraz większy nacisk na przestrzeganie prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Gąszcz przepisów jest już bardzo zawiły, a wymagania stają się coraz bardziej rygorystyczne. Nic więc dziwnego, że coraz powszechniejsze stają się różnego rodzaju kontrole, mające na celu egzekucję przestrzegania tych przepisów.

Czy wiesz jak zachować się, gdy do Twoich drzwi zapuka WIOŚ (Inspekcja Ochrony Środowiska)?

Każdy przedsiębiorca powinien znać swoje uprawnienia oraz kompetencje inspektora, który będzie przeprowadzał kontrolę. Świadomość taka często pozwala uchronić się przed ponoszeniem niesłusznych kar oraz przed złymi intencjami kontrolującego. Znając procedurę i zakres kontroli wiemy, gdzie, kiedy i po co może zajrzeć inspektor, a także o co może nas zapytać. Powinniśmy wiedzieć, jakich dokumentów zażądać od osoby przeprowadzającej inspekcję, oraz o jakie dokumenty ona może zapytać nas.

Czy wiesz, że kontrolę w Twojej firmie można przeprowadzić bez uprzedniego zezwolenia? Dobrze jest znać przypadki, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, aby zabezpieczyć się przed tym niemiłym zdarzeniem.

Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie inspektor może dokonywać czynności kontrolnych w Twojej firmie, a kiedy czynności takie są niecelowe i zmierzają wyłącznie do pokrzywdzenia przedsiębiorstwa. Często brak jakiegokolwiek protestu dla nieprawidłowo dokonanych czynności kontrolnych może mieć przykre konsekwencje dla Ciebie i Twojej firmy.

Nasi specjaliści brali udział w niejednej kontroli i doskonale znają obowiązujące reguły. Działając w Twoim imieniu nie pozwolą inspektorowi na przekroczenie swoich kompetencji oraz na niegodne wykorzystanie posiadanej władzy.

Pomożemy przygotować Twoją firmę do kontroli, będziemy obecni podczas wizytacji przedsiębiorstwa oraz kompetentnie odpowiemy na wszystkie pytania inspektora.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja firma pozytywnie przeszłaby kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, chętnie przeprowadzimy u Ciebie Audyt Środowiskowy w sposób, w jaki robią to inspektorzy.

Kto powinien obawiać się kontroli z WIOŚ?

Czy Twoja firma może znaleźć się w planie kontroli pobliskiego WIOŚ? Zastanawiasz się pewnie jakie są kryteria wyboru przedsiębiorstw przeznaczonych do skontrolowania. Oczywiście, zakładamy że dobrze żyjesz z konkurencją i z sąsiadami i nikt nie napisze na Ciebie donosu…

Zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy dziś są na bakier z przepisami ochrony środowiska, boi się uregulowania stanu formalno-prawnego w  tym zakresie. Kieruje nimi strach przed „wychyleniem się” . Mówią „jak zacznę składać sprawozdania, to będą mieli mnie w  rejestrze i od razu do mnie przyjdą” – otóż, nic bardziej mylnego.

Kontrole Inspektoratów Ochrony Środowiska planowane są kwartalnie, a o tym, kogo czeka kontrola, decyduje system elektroniczny powiązany z KRS oraz CEIDG. Wszystkie podmioty posiadające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz zarejestrowane spółki są więc potencjalnymi firmami do skontrolowania.

Wystarczy, że podmiot w jakiś sposób korzysta ze środowiska, tj.kontrola inspektoratu ochrony środowiska

– pobiera wodę, wytwarza ścieki,
– posiada własną instalację grzewczą,
– posiada środki transportu (wystarczy mieć 1 samochód),
– pakuje swoje wyroby / towary w opakowania,
– sprowadza z zagranicy wyroby / towary w opakowaniach,
– wytwarza odpady,
– posiada instalację technologiczną powodującą emisję do atmosfery,
– sprzedaje sprzęt innym użytkownikom,
– hoduje zwierzęta etc.

Jak więc widać, wystarczy że firma jest zarejestrowana w CEIDG i posiada małe biuro i jedno auto, a już może spodziewać się Inspekcji z Ochrony Środowiska, z takim samym prawdopodobieństwem jak duży zakład produkcyjny. I nie ma tu żadnego znaczenia czy Twoja mała firma wypełnia swoje obowiązki sprawozdawcze, czy też nie. Szansa „wylosowania” przez system jest dokładnie taka sama.

Teraz, jeśli już wiesz, jaki jest mechanizm wyboru firm do skontrolowania przez WIOŚ, zrób wszystko, żeby uniknąć nałożenia przykrej kary. Maksymalny wymiar kary pieniężnej to nie bagatela – 500 tys. złotych.

Pomożemy uregulować Twoje sprawy środowiskowe, zanim zostaniesz poddany kontroli!

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Nie czekaj na kontrolę WIOŚ zadzwoń do nas już dzisiaj.

Avatar
Napisane przez Ewa Pilecka