Kim jest Izba Gospodarcza? Izba Gospodarcza jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach.

Opakowanie – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, w tym wyrób bezzwrotny, który przeznaczony jest do przechowywania, dostarczania, przewozu, ochrony lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Opakowania wielomateriałowe – są to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.)

Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach:

  • producent produktów w opakowaniach,
  • importer produktów w opakowaniach,
  • firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniach.

 

W jaki sposób można realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

  • Samodzielnie,
  • Z pomocą Izby Gospodarczej – Izba Gospodarcza przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych na podstawie zawartej z nią w formie pisemnej umowy,

 

W jaki sposób działa Izba Gospodarcza?

Izba Gospodarcza przystępuje do porozumienia z marszałkiem województwa, w którym zawarte są zasady dotyczące utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych.

Dzięki porozumieniu Izba Gospodarcza może przejąć od przedsiębiorców obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać Izbie Gospodarczej wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji przez nią obowiązków, w tym wszystkie informacje na temat ilości wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach wielomateriałowych.

 

Dlaczego warto skorzystać z Izby Gospodarczej?

1) Przy samodzielnej realizacji obowiązku podmiot musi uzyskać następujące poziomy odzysku i recyklingu.

Odpady powstałe z 2014
Poz Rodzaj opakowania odzysk recykling
1 Opakowań razem 61 56
2 Opakowań z tworzyw sztucznych 23,5
3 Opakowań z aluminium 51
4 Opakowań ze stali, w tym blachy stalowej 51
5 Opakowań z papieru i tektury 61
6 Opakowań ze szkła 61
7 Opakowań z drewna 16
8
4.2
015
Opakowań wielomateriałowych poziom określony odpowiednio w pozycji 1-7 wg,rodzaju materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym

 

2) Minimalny roczny poziom odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych po przystąpieniu do porozumienia z marszałkiem województwa określa rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

Poz Rodzaj
opakowania wielomateriałowego wg. rodzaju materiału przeważającego z
2014
odzysk % recykling %
1 tworzywa sztucznego 14 10
2 aluminium 14 10
3 stali, w tym blachy stalowej 14 10
4 papieru i tektury 14 10
5 szkła 14 10
6 drewna 14 61

 

Przedsiębiorco! Nie realizujesz obowiązków? Czeka Cię wysoka opłata!

 

Przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zobowiązany jest zapłacić opłatę produktową (sprawozdanie OŚ-OP1) do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata produktowa obliczona jest w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie podmiot wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888),
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639),

Avatar
Napisane przez Małgorzata Oszkinis