OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Rolniku,  czy zapłaciłeś  już „podatek środowiskowy”? Wśród wielu osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie istnieje przekonanie, że ze względu na to, że ich działalność nie wymaga pozwoleń środowiskowych, nie muszą składać wykazów za korzystanie ze środowiska ani uiszczać z tego tytułu opłat. Przekonanie to wynika  z opinii Ministerstwa Środowiska jaka była wiążąca do roku 2017. …

Dowiedz się więcej

Urokiem naszych polskich wsi jest niewątpliwie przyroda, a oczekiwanym widokiem w budowie zagrodowej są również różnorakie zwierzęta gospodarskie. Szczególnie dzieci cieszy swojski widok krówki na pastwisku, czy kur biegających po podwórku. Problem robi się jednak, gdy chów zaczyna przybierać skalę przemysłową, bo kto z nas chciałby mieszkać koło rozbudowanej fermy trzody chlewnej czy budynków inwentarskich? Najbardziej …

Dowiedz się więcej
zanieczyszczenia w miastach

Kiedy jest najwięcej zanieczyszczeń w powietrzu w miastach? Wysokie wartości zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla, tlenki siarki, azotu i WWA notowane są szczególnie w okresie zimowym, kiedy rozpoczyna się z sezon grzewczy. Wynika to z faktu, że zanieczyszczenia te dostają się do atmosfery głównie z kotłowni miejskich czy przemysłowych, które pracują zimą ze zwiększoną mocą. …

Dowiedz się więcej
raport kobize

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami to nowy obowiązek. Pierwszy raport zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji należało sporządzić za rok 2010 i wprowadzić do krajowej bazy do końca lutego 2011 roku. Do końca kwietnia 2012 roku zakłady posiadające instalacje, dla których nie jest …

Dowiedz się więcej
zanieczyszczenia powietrza źródła i rodzaje

Co to jest emisja do powietrza i czym różni się emisja niska od wysokiej? Emisja zanieczyszczeń to najogólniej wprowadzanie różnego typu substancji do powietrza. W zależności od punktu wprowadzania zanieczyszczeń można wyróżnić emisję niską oraz emisję wysoką. O emisji wysokiej mówimy wtedy, gdy miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza znajduje się powyżej 40 metrów od poziomu …

Dowiedz się więcej
Page 1 of 3 123