W zeszłym roku ruszyła budowa Lubuskiego odcinka S3 Sulechów-Nowa Sól, wykonawcy dwoją się i troją, a przyroda swoje. Uzyskano pozwolenia i decyzje na wycinkę, niszczenie siedlisk i płoszenie zwierzyny, derogacje środowiskowe. Mimo tego fauna i flora daje o sobie znak. W rejonie budowanego mostu na rzece Odrze można zaobserwować jaskółki (Delichon urbicum), korzystające z wylepionych gniazd u spodu mostu. W okresie migracyjnym pojawiają się płazy, które poprzez zastosowane wygrodzenia herpetologiczne nie wchodzą na teren budowy. Niegdyś naturalnym żerowiskiem dla bobrów był również Zimny Potok, przeplatający drogę w kilku miejscach, czego nie widać jadąc autem. Jednak pomimo rozebranej tamy, budownicze bobry (Castor fiber)  wciąż stawiają nowe obiekty. Rejon Zielonogórski bogaty również jest w ornitofaunę. Można zaobserwować siedzące na palikach myszołowy (Buteo buteo), w rejonie Odry żurawie (Grus grus), a obecnie napotkać można również bociana białego (Ciconia ciconia).

Jak widać tak duże przedsięwzięcie cieszy się zainteresowaniem nie tylko ludzi, otaczająca nas często niezauważalna zwierzyna jest również częścią inwestycji. Na odcinku Sulechów Zielona Góra, powstają dwa górne przejścia dla zwierząt. Pozwolą one na swobodne i bezkolizyjne pokonywanie drogi przez zwierzęta między innymi takie jak: dziki (Sus scrofa), sarny (Capreolus), daniele (Dama dama). Budowa przewiduje również dolne przejścia dla zwierząt, z których głównie skorzystają przy przekraczaniu drogi ze wschodu na zachód lisy (Vulpes), borsuki (Meles) i inne drobne gryzonie.

 

Avatar
Napisane przez Mateusz Lomoc