Posiadaczu pompy ciepła! Uniknij wysokich kar i sprawdź czy twoja pompa ciepła nie podlega pod rejestrację w CRO. Aby się tego dowiedzieć zajrzyj w specyfikację pompy. System CRO to elektroniczna dokumentacja urządzeń zawierających czynnik chłodniczy. Prowadzenie dokumentacji w CRO dla pomp ciepła znajdujących się w prywatnych domach mieszkalnych dotyczy operatorów, czyli właścicieli tych urządzeń, również właścicieli firm posiadających pompy ciepła.

Aby pompa ciepła kwalifikowała się do obowiązkowej rejestracji w CRO musi spełnić dwa warunki:

  • zawierać fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz)
  • ilość F-gazu musi wynosić 5 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych lub 10 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń hermetycznie zamkniętych oznakowanych jako takie przez producenta

Najczęściej stosowanymi w pompach ciepła F-gazami są R-410A, R-407C i HFC-32. W tabeli poniżej znajdują się minimalne progi do rejestracji urządzeń, które zawierają te czynniki chłodnicze:

Rodzaj F-gazu Minimalna ilość F-gazu podlegająca rejestracji w systemie CRO dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (np. typu „split”) odpowiadająca 5 t CO2 eq Minimalna ilość F-gazu podlegająca rejestracji w systemie CRO dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (np. typu „monoblok”)

odpowiadająca 10 t CO2 eq

R-410A 2,4 kg 4,8 kg
R-407C 2,8 kg 5,6 kg
HFC-32 7,4 kg 14,8 kg

 

Operator (właściciel) urządzenia musi zapewnić regularne przeglądy, oraz kontrole szczelności, minimum raz na 12 miesięcy.

Kontrolę szczelności urządzenia zawierającego F-gazy może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami – czyli posiadająca osobowy certyfikat F-gazowy – FGAZ-O. Jest prosty sposób, aby sprawdzić czy taka firma posiada uprawnienia, wystarczy wyszukać ją na liście UDT link: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html

Rynek pomp ciepła rozwija się dynamicznie wg. Statystyk udostępnionych na stronie: www.heiztechnik.pl zestawiając statystyki sprzedaży rokrocznie zauważamy, że sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120 procent. Do takiego skoku z pewnością przyczyniły się rządowe programy, dzięki którym można otrzymać dofinansowania na te urządzenia. Na przestrzeni ostatnich 10 lat rynek pomp ciepła w Polsce znacząco się zmienił, również pod względem technologicznym.

  • Kara za brak rejestracji 600 zł – 4500 zł
  • Kara za zaniechanie serwisowania 4500 zł – 15 000 zł

 

Podstawa prawna Art. 47 i Art. 48 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U.2020.2056)

Avatar
Napisane przez Angela Zdanowicz