znaczenie pszczół w środowisku
Lipiec 7, 2015 Aktualności Brak komentarzy

Pszczoła miodna (Apis mellifera) według ustawy z 29 czerwca 2007 r. „O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich” zalicza się do zwierząt gospodarskich. Pszczoły spotkać można wszędzie tam, gdzie kwitną rośliny. Żywią się głównie nektarem, pyłkiem pozyskiwanym z kwitnących kwiatów oraz spadzią.

Znaczenie pszczół w środowisku

Na przełomie wieków wytworzył się ścisły związek z współżycia świata roślin i pszczół. Po krótce symbioza ta polega na dostarczaniu owadom pokarmu białkowego, jakim jest pyłek kwiatowy oraz pokarmu energetycznego w postaci nektaru, przy czym pszczoły zapylają kwiaty, co jest niezbędne do powstania warzyw i owoców. W okresie wiosennym, kiedy rozpoczyna się sezon kwitnienia kwiatów, to właśnie pszczoły miodne dysponują największą ilością „zapylaczek”. Warto również wspomnieć, że ze względu na produkty końcowe pracy rodzin pszczelich zaczęło rozwijać się pszczelnictwo. Tutaj również występuje poniekąd współpraca, gdyż pszczelarz w zamian za sezonową pracę pszczół, chroni je przed zimnem i chorobami, a w razie potrzeby dokarmia.
W leśnictwie praca pszczół służy zwiększeniu ilości zdrowych i płodnych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptaków, zwiększenia urodzaju owoców leśnych.

 

Zagrożenia – co grozi pszczołom

Do najważniejszych zagrożeń zaliczyć należy:

 • choroby pszczele, m.in. zgnilec amerykański, warroza, czerniawka spadziowa, biegunka
 • szkodniki i wrogowie pszczół – barciel pszczeli, szerszenie, osy, ropuchy, ptaki
 • rabunki – mogą być jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się w pasiece chorób pszczół. Aby je ograniczać należy m. In. przeprowadzać przeglądy w rodzinach, nie pozostawiać plastrów na pasieczysku, nie podkarmiać pszczół w trakcie dnia.
 • chemizacja rolnictwa
 • zanieczyszczanie środowiska, głównie przez przemysł i samochody
 • wypalanie traw oraz wycinka drzew

 

Co nam pszczoła „daje”

Wśród pszczelich darów mamy:

 • miód (rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, wielokwiatowy, spadziowy)
 • wosk pszczeli,
 • propolis,
 • mleczko pszczele,
 • pyłek kwiatowy,
 • jad pszczeli.

 

Ciekawostki o pszczołach

 • Czerw pszczeli jest źródłem białka zwierzęcego, witaminy A i D.
 • W jednym roju pszczelim żyje od 20 tys. do nawet 100 tys. pszczół
 • Trutnie – osobniki płci męskiej nie posiadają żądeł, mają je pszczoły robotnice – choć są płci żeńskiej to nie rozmnażają się. Tylko jedna królowa w roju zapewnia potomstwo
 • Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańca i dźwięków. Taniec pszczół różni się w zależności od odległości do pożytku (jeden do 100 m, drugi taniec powyżej 100 m)
 • Robotnica waży około 0,1 g, wracając z nektarem jest cięższa o połowę, zaś z pyłkiem o 1/3
 • Podczas jednego lotu po nektar pszczoła odwiedza 50 – 100 kwiatów
 • Na zebranie 1 kg miodu pszczoły odwiedzają dla porównania ponad 8 000 000 kwiatów akacji lub 20 000 000 kwiatów koniczyny
 • Litr miodu waży od 1,38 do 1,45 kg.
 • W słoiku 0,9 l mieści się około 1,2 kg miodu
 • Królowe pszczoły mogą składać około 3000 jaj dziennie
 • Zgodnie z art. 182 § 1. Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nie odnajdzie roju pszczół w przeciągu 3 dni pszczoły te stają się niczyje

 

Chrońcie przyrodę, nie wycinajcie bezmyślnie drzew, zwłaszcza starszych, przydomowych oraz śródpolnych. Nie wypalajcie traw, nie wyrzucajcie śmieci do lasów i potoków, stosując środki chemiczne w rolnictwie i ogrodnictwie przestrzegajcie zawartych na etykietach wskazówek. Nie zabijajcie pracujących na kwiatach pszczół i innych owadów zapylających!

Źródło:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 „ O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”
Ustawa z 29 czerwca 2007 r. „O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”
Poradnik pszczelarza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1954 r.

Napisane przez Beata Zagubień