„Odpady opakowaniowe pod kontrolą”

Właściciele firm będą musieli jeszcze głębiej sięgnąć do swoich portfeli. Mowa tutaj o zakładach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Korzystając z usług różnych organizacji odzysku opakowań, zapewne otrzymają Państwo w niedalekiej przyszłości aneks lub załącznik
do umowy, na którym pojawią się podwyżki stawek jednostkowych za poszczególne frakcje opakowań.

Skąd takie zmiany? Dlaczego będziemy musieli płacić więcej?

Sytuacja, w której organizacje odzysku opakowań zmuszone są do podniesienia stawek opłat, spowodowana jest dynamicznymi zmianami na rynku związanym z gospodarowaniem odpadami. Głównym winowajcą jest tutaj nowelizacja Ustawy o odpadach, która wprowadziła następujące zmiany:

 • wygaśnięcie wszystkich dotychczas wydanych decyzji z zakresu zbierania i przetwarzania odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów – uzależnione będzie to od uzyskania nowych pozwoleń, przygotowanie takiej dokumentacji jest procesem czasochłonnym i budżetochłonnym;
 • obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego dla miejsca, w którym mają być magazynowane odpady oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania – wykonaniem takiego operatu zajmują się wyspecjalizowane osoby, które również
  za wykonanie pracy pobierają solidne wynagrodzenie;
 • ustanowienie przez gospodarującego odpadami zabezpieczeń na wypadek „wykonania zastępczego zagospodarowania” – zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub polisy ubezpieczeniowej;
 • objęcie monitoringiem obszarów magazynowania odpadów – wiąże się to zakupem odpowiedniego zestawu monitoringu wraz z urządzeniami archiwizującymi obraz;
 • skrócenie do 1 roku możliwości magazynowania odpadów przez wszystkich kolejnych posiadaczy – skutkiem tej zmiany jest częstszy niż do tej pory obowiązek transportowania odpadów do podmiotów zbierających i przetwarzających odpady.

Z uwagi na koszty własne, które muszą ponieść podmioty zbierające  i przetwarzające odpady, część
z tych kosztów zostanie przeniesiona na organizacje odzysku opakowań i dalej na klienta tychże organizacji odzysku opakowań.

Należy również wspomnieć, iż istotny wpływ na wzrost opłat mają czynniki o charakterze gospodarczo-ekonomicznym takie jak:

 • wzrost płacy minimalnej;
 • wzrost kosztów związanych z transportem odpadów;
 • systematyczny wzrost kosztów paliwa i opłat drogowych;
 • niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej;
 • rozszerzenie sieci płatnych dróg i autostrad;
 • zamknięcie chińskiego rynku na import odpadów z tworzyw sztucznych;
 • dodatkowe wymagania w zakresie transportowania odpadów (oznakowane i zabezpieczanie pojazdów).

Problemy gospodarki odpadami dotyczą każdego z nas. W związku z dynamicznymi zmianami
w przepisach prędzej czy później wspólnie będziemy musieli podołać wymogom znowelizowanej Ustawy o odpadach.

Avatar
Napisane przez Jakub Półtorak