09.05.2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wdraża postanowienia dyrektywy 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – Single Use Plastic (tzw. SUP).

Większość przepisów weszła w życie z dniem 24 maja 2023 roku, natomiast część przepisów związanych z opłatami bądź zakazami zacznie obowiązywać od roku 2024.

Ustawa nakłada szereg obowiązków na producentów, jednostki handlu detalicznego, hurtowego, jednostki gastronomiczne oraz udostępniających produkty jednorazowego użytku w urządzeniach vendingowych.

  1. Dotyczy: przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego, gastronomiczne oraz przedsiębiorców prowadzących urządzenia vendingowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji – od 24 maja 2023 r.

– pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki;

– kubki na napoje w tym pojemniki i wieczka;

Ewidencja ma być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej i zawierać liczbę wydanych i nabytych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Obowiązek pobrania opłaty od użytkowników końcowych nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w tych produktach – od 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek złożenia wniosku rejestracyjnego bądź aktualizacyjnego w zakresie udostępniania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Obowiązek zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – do 1 lipca 2024 r.

Obowiązek złożenia pierwszego rocznego sprawozdania w zakresie produktów jednorazowego użytku – do 15 marca 2024 r. (obejmujące okres od dnia wejścia w życie ustawy 24 maj 2023 do 31 grudnia 2023 r.).

 

2. Dotyczy: producentów i importerów 

Obowiązek prowadzenia ewidencji – od 24 maja 2023 r.

– pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki;

– kubki na napoje w tym pojemniki i wieczka;

Ewidencja ma być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej i zawierać liczbę wydanych i nabytych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Obowiązek ponoszenia corocznej opłaty za wprowadzenie do obrotu wybranych produktów jednorazowego uż – od 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek złożenia wniosku rejestracyjnego bądź aktualizacyjnego w zakresie wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – do 24 sierpnia 2024 r.

Obowiązek zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – do 1 lipca 2024 r.

Obowiązek złożenia pierwszego rocznego sprawozdania w zakresie produktów jednorazowego użytku – do 15 marca 2024 r. (obejmujące okres od dnia wejścia w życie ustawy 24 maj 2023 do 31 grudnia 2023 r.).

Obowiązek oznakowania wybranych produktów z tworzywa sztucznego(tj. podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe, kubki na napoje).

Obowiązek finansowania publicznych kampanii przez podmiot wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – od 1 stycznia 2024 r.

 

Dodatkowymi obowiązkami będą obarczeni również producenci butelek na napoje oraz podmioty wprowadzające napój do bezpośredniego wypicia w tych butelkach.

Ustawa obejmuje zakazem wprowadzania do obrotu produkty jednorazowego użytku takie jak: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki na żywność, pojemniki na napoje, kubeczki na napoje z polistyrenu ekspandowanego.

Zakaz wprowadzania do obrotu od 24 maja 2023 r. – aczkolwiek ustawa przewiduje możliwość udostępniania produktów do wyczerpania zapasów.

To tylko niewielka część tego, co nakładane jest na przedsiębiorców powyższą Ustawą, więc jeżeli jesteście przedsiębiorcami, i macie do czynienia z produktami jednorazowego użytku to warto dowiedzieć się, czy ta właśnie Ustawa nie nakłada na was dodatkowych obowiązków.

Avatar
Napisane przez Marta Stępień