OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
opłata korzystanie ze środowiska

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód, składowania odpadów.   Wykaz …

Dowiedz się więcej
odzysk opakowań recykling

Organizacja Odzysku Opakowań jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach: producent produktów w opakowaniach, importer produktów w opakowaniach, firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniach. W jaki sposób można realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych? Samodzielnie, Z …

Dowiedz się więcej

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Jeżeli więc zakład: posiada instalację tj. urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., lub, powoduję emisję do powietrza tylko i wyłącznie …

Dowiedz się więcej

Poznaj swoje obowiązki – nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Każdy podmiot korzystający z wody jest tzw. „producentem” ścieków. Co zrobić by legalnie pozbyć się ścieków z zakładu? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania: Z jakimi ściekami mam do czynienia? W jaki sposób mogę je bezpiecznie i legalnie odprowadzić? …

Dowiedz się więcej
Page 2 of 2 12