OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Kim jest Izba Gospodarcza? Izba Gospodarcza jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Opakowanie – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, w …

Dowiedz się więcej
legalne odprowadzanie ścieków do kanalizacji

Jak legalnie odprowadzać ścieki do kanalizacji? Sprawdź czy musisz wykonać operat wodnoprawny. Każdy podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w zakresie zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w odprowadzanych ściekach przemysłowych. W przypadku wystąpienia tych substancji w ściekach wymagane jest wykonanie operatu wodnoprawny (dowiedz się więcej: kogo …

Dowiedz się więcej
pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 poz. 145 j.t.)   Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym …

Dowiedz się więcej
edukacja ekologiczna

Nie jesteśmy obojętni na to co dzieję się w środowisku, dlatego postanowiliśmy czynnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości ekologicznej najmłodszych. Z tego względu w jednym z miejskich przedszkoli został zorganizowany przez nas konkurs plastyczny pt. „Łoś – super ktoś”. Dlaczego łoś? Łoś w konkursie nie został wybrany przypadkowo – towarzyszy on w logo naszej firmy od …

Dowiedz się więcej
edukacja ekologiczna

Środowisko naturalne od tysięcy lat przyjmuje na swoje barki ciężar nieustannie pędzącego do przodu postępu technologicznego. Rozwój cywilizacyjny społeczeństwa ma pośredni i bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Brak troski o otaczającą nas przyrodę, konsekwencje, które wynikają z nieracjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, spowodowały nieodwracalne zmiany. Człowiek powinien zdać sobie sprawę, że nie dostał uprawnień do …

Dowiedz się więcej
Page 1 of 2 12