OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
zanieczyszczenia powietrza źródła i rodzaje

Co to jest emisja do powietrza i czym różni się emisja niska od wysokiej? Emisja zanieczyszczeń to najogólniej wprowadzanie różnego typu substancji do powietrza. W zależności od punktu wprowadzania zanieczyszczeń można wyróżnić emisję niską oraz emisję wysoką. O emisji wysokiej mówimy wtedy, gdy miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza znajduje się powyżej 40 metrów od poziomu …

Dowiedz się więcej
pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza

Każda instalacja emitująca gazy lub pyły do powietrza za pomocą wyspecjalizowanych do tego celu urządzeń wymaga zgodnie z przepisami art. 180 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) uzyskania pozwolenia. Osoba, która włada instalacją musi uzyskać pozwolenie na 30 dni przed jej uruchomieniem zgodnie z art. 76 ust. 4 Ustawy …

Dowiedz się więcej
warunki meteo a zanieczyszczenia powietrza

Często słyszymy o wzroście zanieczyszczeń w miastach. Ciągle alarmują nas, że w dużych miastach powietrze jest bardziej zanieczyszczone. Co wpływa na wzrost stężeń zanieczyszczeń: zakłady przemysłowe, transport, a może my sami poprzez indywidualne źródła ogrzewania i jaki wpływ na te wartości ma ukształtowanie terenu? Ze względu na toksyczny charakter niektórych zanieczyszczeń w powietrzu, polskie prawodawstwo …

Dowiedz się więcej
emisja gazów i pyłów z wędzarni

Wędzarnie, powszechnie stosowane w branży spożywczej są to komory wyposażone w grzałki elektryczne, gazowe lub olejowe ze zintegrowanym dymogeneratorem, który wytwarza dym potrzebny w procesie wędzenia. Wytwarza on dym metodą bezpłomieniową, w niskiej temperaturze, ze zrębków drzewnych. Stosowane są wiórki z drewna olchowo – dębowo – bukowego. W związku z tym, że kontakt bezpośredni z produktami …

Dowiedz się więcej
instalacje i emisja gazów i pyłów

Jeżeli omawiana instalacja wymieniona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881), a nie znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga …

Dowiedz się więcej
Page 3 of 4 1234