OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Podczas procesu spawania powstaje tzw. dym spawalniczy, który jest mieszaniną gazów i pyłów spawalniczych. Zanieczyszczenia te powstają w wyniku topienia metali, ich odparowywania i utleniania pod wpływem łuku plazmy. W powietrzu podczas procesu kondensacji zachodzi ich przemiana do cząsteczek stałych. Skład takiego pyłu uzależniony jest od metody spawania oraz od materiałów spawanych i pomocniczych. W związku z powyższym, …

Dowiedz się więcej

Dowiedz się kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy zgłoszenie z instalacji emitującej gazy! Poniższy schemat pozwoli Ci w łatwy sposób sprawdzanić czy jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Czy w Twoim zakładzie wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie emisyjne? Czy zastanawiasz się czy instalacja, którą eksploatujesz na terenie swojego zakładu …

Dowiedz się więcej
Page 4 of 4 1234