OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Zmiany w opłatach za pobór wody z własnych ujęć i odprowadzanie ścieków do środowiska   Od 2018 roku podmioty odprowadzające ścieki do wód lub do ziemi oraz pobierające wodę podziemną lub powierzchniową z własnych ujęć, nie będą rozliczały opłat w Urzędzie Marszałkowskim, jak dotychczas. Zmiany te zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie nowego prawa …

Dowiedz się więcej

W artykule tym chciałbym przedstawić Państwu jeden z elementów naszej pracy, a mianowicie przeprowadzanie audytu ekologicznego. Czym jest audyt ekologiczny? Jak przebiega audyt? Jak się do niego przygotować? I dlaczego jest tak ważny? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w krótki i przystępny sposób. Zapraszam do lektury. Czym jest audyt ekologiczny? Audyt ekologiczny jest to przegląd zakładu …

Dowiedz się więcej

Dzisiejsza pędząca cywilizacja, cyfrowa, dynamiczna, zagarniająca nasz czas, naszą świadomość, zabiera naturalną istotę poznawczą człowieka w świat, gdzie jednostka wyrabia sobie poglądy na podstawie strzępów informacji. Dzisiejszy człowiek nie ma nawet czasu na czytanie całych artykułów. Czyta wybiórczo- nagłówki, tytuły, hasła, miksturę zamierzoną na osiągnięcie konkretnego efektu marketingowego, handlowego, czy też politycznego.  Z tak naładowaną …

Dowiedz się więcej
legalne odprowadzanie ścieków do kanalizacji

Jak legalnie odprowadzać ścieki do kanalizacji? Sprawdź czy musisz wykonać operat wodnoprawny. Każdy podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w zakresie zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w odprowadzanych ściekach przemysłowych. W przypadku wystąpienia tych substancji w ściekach wymagane jest wykonanie operatu wodnoprawny (dowiedz się więcej: kogo …

Dowiedz się więcej
pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 poz. 145 j.t.)   Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym …

Dowiedz się więcej
Page 2 of 3 123