OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 poz. 145 j.t.)   Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód; regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody; wykonanie urządzeń wodnych; rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym …

Dowiedz się więcej
magazynowanie odpadów odcieki

Czy odcieki, które powstają w miejscach magazynowania odpadów gruzu, ziemii, złomu, odpadów opakowaniowych i materiałów ceramicznych kwalifikujemy do ścieków przemysłowych? Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów zostały zaklasyfikowane do kategorii ścieków. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt. …

Dowiedz się więcej

Poznaj swoje obowiązki – nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Każdy podmiot korzystający z wody jest tzw. „producentem” ścieków. Co zrobić by legalnie pozbyć się ścieków z zakładu? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania: Z jakimi ściekami mam do czynienia? W jaki sposób mogę je bezpiecznie i legalnie odprowadzić? …

Dowiedz się więcej
Page 2 of 2 12