Zagadnienie: Gospodarowanie nowymi i używanymi oponami pneumatycznymi w świetle ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639)

 słowa kluczowe: opony pneumatyczne, recykling i odzysk opon, import opon, produkcja opon, opłata produktowa

Polski rynek oponiarski prężniej się rozwija. Na Ziemi Polskiej z roku na rok pojawia się coraz więcej kilogramów „gumowych krążków”. Produkcja, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie? Strumienie dostarczania opon pneumatycznych na polski rynek są różne lecz łączy je jedno – obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych po tych produktach oraz wyliczenie opłaty produktowej.

Warto na początku zaznaczyć, że obowiązek ten będzie dotyczył nie tylko producentów i przedsiębiorców pozyskujących opony z zagranicy, ale również osoby prowadzące działalność polegającą na sprowadzaniu pojazdów z zagranicy, w których to zamontowane są opony pneumatyczne.

Jak zabrać się za wykonywanie obowiązków nałożonych na nas przez wyżej wymienioną ustawę?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest oczywiście poinformowanie Marszałka Województwa o sposobie wprowadzania opon pneumatycznych na rynek polski. Marszałek Województwa musi otrzymać taką informację w postaci papierowego dokumentu, najpóźniej do 30 dnia od rozpoczęcia działalności. Od tego momentu przedsiębiorca będzie zobowiązany do składania corocznego sprawozdania dotyczącego wprowadzania produktów, jakim są opony pneumatyczne oraz o wysokości opłaty produktowej.

Każdy wymieniony na wstępie przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z wprowadzonych na rynek polski opon pneumatycznych. Wysokość odzysku i recyklingu ujęta jest w skali procentowej i wynosi :

Odzysk 75%
Recykling 15%

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu przedsiębiorca będzie zobowiązany do poniesienia opłaty produktowej. Stawka za każdy niezagospodarowany odpowiednio kilogram opon pneumatycznych wykazywana jest w rozporządzeniu ministra.

Opony nowe 2,20zł
Opony używane 4,20 zł

W ustawie widnieje zapis, iż opłaty produktowej nie wnosi się gdy roczna wysokość dla wszystkich wprowadzonych produktów nie przekracza 100 zł.

Jak to często w życiu bywa, pułap 100 zł nie jest wielkim wyzwaniem i przekroczymy go specjalnie się o to nie starając. Dla przykładu zestawmy ze sobą dwóch przedsiębiorców. Pierwszy z nich jest producentem opon drugi natomiast sprowadza z zagranicy używane samochody osobowe. Przedsiębiorca sprowadzający samochody używane w ciągu roku sprowadził jeden samochód osobowy z czterema oponami plus dodatkowo jedna opona na kole zapasowym, co po przyjęciu średnio 7 kg na oponę daję nam 35 kg opon pneumatycznych wprowadzonych w roku. Producent opon analogicznie wyprodukował również 35 kg nowych opon pneumatycznych. Dla producenta opon opłata produktowa wyniesie około 90 zł i nie będzie zobowiązany do jej uiszczenia. Natomiast dla drugiego przedsiębiorcy opłata będzie wynosiła około 130 zł i do jej opłacenia będzie zobowiązany.

W takim razie jak zapewnić odzysk i recykling wprowadzanych przez siebie opon pneumatycznych? Mamy dwie drogi działania. Pierwsza droga – wykonujemy obowiązek ustawowy, samodzielnie zbierając odpowiednią ilość opon oraz oddajemy jest do zakładu, który w naszym imieniu dokona odzysku i recyklingu i wystawi nam dokumenty, które potwierdzą zapewnienie ustawowego obowiązku.

Droga druga polega na  podpisaniu umowy z organizacją odzysku i scedowaniu naszych obowiązków na organizację odzysku. Całą pracę związaną z zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem wykonuje w naszym imieniu wybrana organizacja odzysku – łącznie ze złożeniem odpowiedniego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Przedsiębiorcy pozostaje jedynie informowanie Organizacji odzysku o ilości wprowadzonych opon.

Warto zawczasu przeanalizować profil naszej działalności i przyjrzeć się czy działania jakie wykonujemy nie polegają bezpośrednio lub też pośrednio na wprowadzaniu na rynek polski produktów w postaci opon pneumatycznych. W razie kontroli naszego zakładu urząd kontrolujący, prócz kary w postaci mandatu, zleci dodatkowo złożenie dokumentów dotyczących opłaty produktowej za okres 5 lat wstecz wraz z wniesieniem opłaty produktowej, do której ustawowo doliczone zostaną odsetki karne.

Jak wiadomo nie każdy przedsiębiorca znajdzie czas, chęci czy też sposobność na to by co roku sporządzać i przedkładać marszałkowi te jedno z wielu sprawozdań środowiskowy, do których złożenia jest zobowiązany. Te i wiele innych sprawozdań środowiskowych zespół OŚ EKO jest gotowy w Państwa imieniu sporządzać i składać w ramach długofalowej współpracy i opieki środowiskowej klienta.

Avatar
Napisane przez Jakub Półtorak