Zrównoważona gospodarka wodna na twojej posesji

„Grozi Nam susza!”,  „Początek wakacji – początek suszy hydrogeologicznej!”, „Rolnicy tracą uprawy w wyniku suszy!”… i wiele innych chwytliwych tytułów możemy odnaleźć w sieci. Ale czym tak naprawdę jest susza i jaki możesz mieć wpływ by ją zatrzymać ? Zacznijmy od podstaw.

 

Wyszczególniamy 4 rodzaje suszy:

Susza atmosferyczna: Zwana również suszą meteorologiczną. Jest to pierwszy etap rozwoju zjawiska suszy. Pojawia się wówczas, gdy opady występują poniżej średniej wieloletniej lub jest ich całkowicie brak.

Susza rolnicza: Zwana również suszą glebową. Jest bezpośrednią konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Pojawia się, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie.

Susza hydrologiczna: Zwana również „niżówką hydrologiczną”. Dotyczy wód powierzchniowych.  Przejawia się długotrwałym obniżeniem ilości wody w rzekach i jeziorach.

Susza hydrogeologiczna: Susza definiowana jako długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych. Zjawisko tego rodzaju suszy jest zwykle poprzedzone powyższymi rodzajami suszy. Wstępna faza objawia się m.in. wysychaniem studni. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Ostatni rodzaj suszy jest najbardziej dotkliwy i wręcz nieodwracalny. Na sytuację hydrogeologiczną mają wpływ nie tylko zjawiska atmosferyczne i braki opadów, ale również bezpośrednie działania każdego z Nas.

O suszy hydrogeologicznej mówimy w momencie pojawienia się tzw. Niżówki hydrogeologicznej, takie zjawisko jest odczuwalne przy zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych, często występujących w starszych domostwach, bądź przy ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W celu zapoznania się z obecną sytuacją hydrogeologiczną zachęcam do śledzenia komunikatów o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej. Link poniżej:

https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

 

Największe zagrożenia dla zasobów, oraz jakości wód podziemnych stanowią:

-nielegalne ujęcia wód podziemnych;

-przeszacowane zasoby eksploatacyjne;

-przekraczanie poborów wód podziemnych określanych w decyzji;

-niewyznaczanie stref ochronnych ujęć;

-brak analiz skumulowanego oddziaływania;

Powyższe przykłady stanowią jedne z nielicznych. Warto skorzystać z wiedzy specjalistów, hydrogeologów i zalegalizować ujęcia, bądź przeprowadzić okresowe pomiary wydajności studni.  Celem ograniczenia ilości pobieranej wody z sieci miejskiej bądź z ujęć wód podziemnych należy zaopatrzyć się w tzw. Alternatywne źródła wody. Najprostszym i najtańszym sposobem jest retencjonowanie wód opadowych.

TAK! Jest to najprostsza i najtańsza droga do zminimalizowania skutków suszy.

Retencjonowanie nie tylko wpływa na polepszenie sytuacji hydrogeologicznej, ale również generuje oszczędności z tym związane. Wodę opadową możemy wykorzystać do:

– podlewania roślinności ;

-napełniania stawów i basenów;

-mycia narzędzi  i mebli ogrodowych;

-mycia okien i tarasów;

-spłukiwania toalet.

Fot.Bianca/AdobeStock źródło:https://inzynieria.com/wodyopadowe/gospodarowanie_wodami_opadowymi_i_roztopowymi/artykuly/57695,deszczowka-zatrzymac-wode-w-miejscu-jej-opadu,woda-z-deszczu-w-toaletach

 

Możesz mieć wpływ na rozwijającą się sytuację poprzez odpowiedzialność:

  1. Społeczną:

Oszczędzanie wody uzdatnionej przeznaczonej na cele pitne i produkcyjne. Tworzenie rezerw wody w przypadku jej braku, bądź chwilowej awarii wodociągów.

  1. Środowiskową:

Zmniejszając zapotrzebowanie na wodę ograniczamy generowanie ścieków. Podlewając rośliny wodami opadowymi ograniczamy przedostawanie się chloru i fluoru do gleby. Woda z wodociągów dodatkowo wpływa niekorzystnie na zasolenie gleby, która w dłuższym okresie czasu staje się niezdatna do użytku i wymaga większej częstotliwości nawożenia. O szkodliwości nawozów w innym artykule J .

UWAGA! Jeżeli nie masz możliwości gromadzenia deszczówki (mieszkasz w bloku) i podlewasz wodą z kranu rośliny, przegotuj ją i odstaw na 24 h, wytrąci się osad, a chlor sam się ulotni.

  1. Finansową:

Wykorzystywanie deszczówki zmniejsza ilość wody, którą gmina musi uzdatniać​, a następnie pompować do gospodarstw domowych. Korzystanie z deszczówki pozytywnie odbija się na naszym domowym budżecie. Gromadzenie deszczówki, może mieć wpływ w późniejszym etapie na ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Mniejsze zapotrzebowanie na wodę, ograniczy ilość wodny uzdatnianej, która wymaga dużej ilości energii, jak również zmniejszy ilość odprowadzanych ścieków co pozwoli na oszczędności w procesie oczyszczania. Warto pamiętać, że koszt związany z dostarczaniem uzdatnionej wody do domów i osiedli z każdym rokiem jest coraz wyższy

Miejmy świadomość, że jako podatnicy to my ostatecznie pokrywamy rachunki za budowę rurociągów i oczyszczalni ścieków​, nie wspominając o kosztach konserwacji i wymiany infrastruktury

Retencja to nie tylko tańsze podlewanie ale i zapasowe źródło wody.

W wyniku awarii wodociągów, bądź przerwy w dostawie wody możemy sięgnąć po zapasy wody deszczowej. Tak! Wody opadowe mogą służyć celom pitnym. Pamiętaj jednak, że tutaj ma znaczenia przechowywanie takiej wody (czystość zbiorników), jak również czas. Wodę przed spożyciem należy przefiltrować, oraz przegotować.

 

Ps. Nasze włosy również nam podziękują, woda opadowa charakteryzuje się niskim współczynnikiem pH (5,5-6,5).

 

Bibliografia:

  1. Kowalczak P. “Konflikty o wodę” Wydawnictwo Kurpisz S.A.2007
  2. https://water.put.poznan.pl/images/fullpapers/2008/UZDATNIANIE_WOD/353_WODA_2008_T1.pdf
  3. https://www.gov.pl/web/susza/program-priorytetowy-moja-woda
  4. https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/12864-pobor-rejestrowany-wod-podziemnych.html
  5. https://www.wody.gov.pl/
  6. https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html/

 

 

 

 

Avatar
Napisane przez Angela Zdanowicz