Zmiana w poziomach alarmowania i informowania o stężeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W Polsce rośnie świadomość społeczna problemu smogu, rośnie także świadomość rządzących w tym zakresie.

11 października 2019 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zmiana dotyczy poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zwieszonego PM10.

Zgodnie z rozporządzeniem oba poziomy obniżono o połowę: poziom alarmowy z 300 µg/m3 stężenia średniodobowego na 150 µg/m3, natomiast poziom informowania obniżono z wcześniej obowiązującego 200 µg/m3 do 100.

Ponieważ prawo Unii Europejskiej nie narzuca jednolitych poziomów informowania i alarmowania dla stężenia pyłu PM10, każdy kraj może (ale nie musi) przyjąć własne. Dla porównania: w Czechach poziom alarmowy wynosi 150 µg/m3, we Francji  80 µg/m3, w Wielkiej Brytanii 101 µg/m3, a w Finlandii 50 µg/m3.

Unia Europejska dla pyłów PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny: dla PM10 – 50 µg/m3 (średniodobowy) i 40 µg/m3 (średnioroczny), a dla pyłu PM2,5 – 20 µg/m3 (średnioroczny).  Poziom dopuszczalny mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

 

Przekroczenia poziomów informowania i poziomów alarmowych są określane w oparciu o pomiary wykonywane urządzeniami do pomiarów automatycznych. Informacje o miejscu, czasie, wielkości i przyczynie przekroczenia na obszarze Polski poziomu informowania, alarmowego lub poziomu dopuszczalnego, dla którego okres uśredniania wynosi jedną godzinę lub 24 godziny można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Co oznacza obniżenie poziomów?

Społeczeństwo będzie częściej informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

Gdy przekroczony jest poziom informowania, informacja o zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców danego obszaru za pomocą wszelkiego rodzaju mediów. Przebywanie na zewnątrz powinny ograniczyć przede wszystkim osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży i osoby z chorobami układu oddechowego lub chorobami serca. Przedszkola, szkoły oraz szpitale powinny otrzymać odpowiednie wytyczne.

 

Poziom alarmowy to poziom, przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Takimi działaniami mogą być: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych, kontrola pieców grzewczych. Zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

 

Dlaczego to jest ważne?

Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i poziomów alarmowych jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia ludzi. Pozwala też na wdrażanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wzrostowi zanieczyszczenia powietrza. Takie działania są uwzględnione w Programach Ochrony Powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych dotyczących walki ze smogiem tworzonych przez samorządy.

Im bardziej restrykcyjne są przepisy w tym zakresie, tym większe wyzwanie dla wszystkich stanowi praca na rzecz poprawy jakości powietrza.

Stężenie pyłu PM10 na terenie Polski – stan na dzień 23.10.2019 godz. 12:00 – 13:00. Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://powietrze.gios.gov.pl

Avatar
Napisane przez Agata Rawska