Szanując wodę, szanujesz przyrodę !

Nie od dziś wiadomo, że żyjemy w świecie konsumpcjonizmu. Produkcja żywności, ubrań, sprzętu AGD i innych, a w ślad za tym ogromnych ilości odpadów, sprawia, że każdy przyczynia się do powstawania odpadów. Według danych z GUS, w 2017 roku przeciętny Kowalski wyprodukował 312 kg odpadów komunalnych na osobę i tendencja jest (niestety) cały czas wzrostowa.

Problem śmieci istnieje już od dawna i będzie jeszcze istniał przez jakiś czas. Alarmujące jest to, że spora część zużytych opakowań „ląduje” w polskich rzekach i zbiornikach wodnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na chętnie uczęszczanych terenach miejskich i rekreacyjnych na południu kraju, gdzie występuje najwięcej rzek o charakterze górskim i wyżynnym. Odpady pozostawiane przez nieodpowiedzialne osoby, zabierane są przez wartki nurt rzek w inne rejony kraju. Część z nich osiada na dnie, gdzie rozkłada się przez wiele lat, a pozostałe trafiają aż do Bałtyku.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. pracownicy Wód Polskich, instytucje rządowe i samorządowe, OPP oraz wolontariusze zebrali ponad 60 ton śmieci zalegających w wodach.

Źródło: wody.gov.pl

Wśród śmieciowych znalezisk  znalazły się głównie puszki, plastikowe i szklane butelki, opony oraz zużyty sprzęt AGD.

Zaśmiecanie dolin rzecznych, jezior i innych zbiorników wodnych wpływa negatywnie nie tylko na przyrodę, ale również na nasze zdrowie. Powstające przy rozkładzie substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych są źródłem bakterii, metali ciężkich czy mikroplastiku, które przenikają do wody i gleby. Ponadto wyrzucane przedmioty stanowią śmiertelną pułapkę dla małych i średnich zwierząt.

Problem zaśmiecania będzie istniał dopóty, dopóki nie wzrośnie świadomość społeczna. Piętnowanie złych postaw i nawyków oraz nie akceptowanie złych zachowań daje nadzieję na zmniejszenie problemu zanieczyszczania wód w skali mikro i makro.

Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania wód- REAGUJMY! Najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować dyżurnego o problemie, podając krótki opis sytuacji oraz lokalizację zdarzenia.

Nie bądź obojętny- REAGUJ!

Avatar
Napisane przez Barbara Kornacka