OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
konkurs student ochrona środowiska

Jesteś studentem? Chcesz się sprawdzić w zadaniu z „branży”? Prześlij materiał na poniższy „case study” i weź udział w konkursie. Postaw się w sytuacji, gdy dostajesz pracę w firmie produkcyjnej i masz się zająć ogólnie pojętą ochroną środowiska. Od czego byś zaczął/zaczęła uporządkowywanie stanu formalnego dla zakładu oraz jakie inwestycje i rozwiązania wprowadziłbyś/wprowadziłabyś w celu minimalizacji …

Dowiedz się więcej
edukacja ekologiczna

Nie jesteśmy obojętni na to co dzieję się w środowisku, dlatego postanowiliśmy czynnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości ekologicznej najmłodszych. Z tego względu w jednym z miejskich przedszkoli został zorganizowany przez nas konkurs plastyczny pt. „Łoś – super ktoś”. Dlaczego łoś? Łoś w konkursie nie został wybrany przypadkowo – towarzyszy on w logo naszej firmy od …

Dowiedz się więcej
jak segregować odpady

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiła, że coraz częściej w nieruchomościach pojawiają się kolorowe pojemniki na segregowane odpady komunalne. Istotne jest umieszczanie danych rodzajów odpadów we właściwych pojemnikach. Często na stronach urzędów, związków gmin zamieszczane są ogłoszenia i informacje dotyczące właściwej segregacji odpadów. Dzielenie odpadów komunalnych na frakcje jest nie tylko istotne …

Dowiedz się więcej
instalacje emitujące pyły i gazy do powietrza

Każda instalacja emitująca gazy lub pyły do powietrza za pomocą wyspecjalizowanych do tego celu urządzeń wymaga zgodnie z przepisami art. 180 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) uzyskania pozwolenia, a w pewnych przypadkach zgłoszenia instalacji zgodnie z art. 152 POŚ. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca …

Dowiedz się więcej
Page 2 of 2 12