Jesteś studentem? Chcesz się sprawdzić w zadaniu z „branży”? Prześlij materiał na poniższy „case study” i weź udział w konkursie.

Postaw się w sytuacji, gdy dostajesz pracę w firmie produkcyjnej i masz się zająć ogólnie pojętą ochroną środowiska. Od czego byś zaczął/zaczęła uporządkowywanie stanu formalnego dla zakładu oraz jakie inwestycje i rozwiązania wprowadziłbyś/wprowadziłabyś w celu minimalizacji kosztów z tego tytułu

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Zakład zajmuje się produkcją makaronu. Linia składa się z silosów zewnętrznych na mąkę, mieszalnika, walcarki, prasy i krajalnicy. Produkt świeży zostaje podsuszany w maszynach zasilanych parą. Przygotowany makaron jest pakowany w opakowania z tworzywa sztucznego zamykanych przy pomocy zgrzewarki.

Para wodna wytwarzana jest w kotle o mocy 800 kW. Woda pobierana jest ze studni należącej do przedsiębiorstwa, a następnie uzdatniana. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.

W zakładzie wytwarzane są odpady takie jak mokre resztki makaronów oraz suchy makaron. oraz opakowania z tworzyw sztucznych i papieru.

Gotowy produkt w opakowaniach zbiorczych (kartonach) sprzedawany jest na terytorium Polski.

Na terenie zakładu mieści się warsztat mechaniczny, w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń oraz do drobnych napraw. Warsztat wyposażony jest w dwie spawarki, z czego jedna pracuje pod wyciągiem.

Dodatkowo zakład wyposażony jest w chiller (schładzanie cieczy).

Prace należy przesłać do 28 lutego 2015 roku na adres oseko@oseko.pl

Regulamin konkursu

Avatar
Napisane przez Ewa Pilecka