OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
sklep odpady

Czy właściciel sklepu ogólnospożywczego powinien prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia swojej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady inne niż komunalne, powinien prowadzić ich ewidencję z zastosowaniem: – kart przekazania odpadów, – kart ewidencji odpadów. Do takich przedsiębiorców należą spółki, właściciele sklepów prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, a także artykułów gospodarstwa …

Dowiedz się więcej
instalacje i emisja gazów i pyłów

Jeżeli omawiana instalacja wymieniona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881), a nie znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga …

Dowiedz się więcej

Ustawodawstwo polskie oraz dyrektywy Unii Europejskiej kładą coraz większy nacisk na przestrzeganie prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Gąszcz przepisów jest już bardzo zawiły, a wymagania stają się coraz bardziej rygorystyczne. Nic więc dziwnego, że coraz powszechniejsze stają się różnego rodzaju kontrole, mające na celu egzekucję przestrzegania tych przepisów. Czy wiesz jak zachować się, gdy do …

Dowiedz się więcej
Page 4 of 4 1234