Budowa gazociągów w świetle ochrony przyrody.

Inwestycje liniowe- strategiczne,  które zaspokajają bezpieczeństwo energetyczne Polski, również muszą być realizowane w zgodzie z przyrodą. Tu na szczęście przychodzą z pomocą Specjaliści od ochrony przyrody, którzy starają się wspomagać działania Inwestorów oraz Wykonawców robót budowlanych. W świetle obowiązujących przepisów ustaw o Ochronie Środowiska i Ochronie Przyrody, każda inwestycja mogąca swym charakterem oddziaływać na środowisko powinna być realizowana przy udziale Nadzoru przyrodniczego.

Nie inaczej dzieje się przy trwającej budowie gazociągów na terenie naszego Państwa. Trudno sobie wyobrazić, że mrowisko, czy skacząca żaba blokuje inwestycje wartą kilkadziesiąt milionów złotych… Inwestycja kontra przyroda? Tak, podstawową kwestią jest zrozumienie przez wszystkich uczestników, że problematyka ochrony środowiska nie może być rozpatrywana jako przeszkoda w płynnym procesie prac budowlanych. Najczęściej działania ochronne podejmowane są przez osoby kierujące inwestycją, tj.: kierowników projektów, kierowników robót budowlanych, którzy niekoniecznie dysponują wiedzą w zakresie ochrony gatunkowej. Dlatego muszą opierać się na doświadczeniu pracowników fizycznych i specjalistów przyrodników. Firmy uczestniczące przy realizacji takich inwestycji są coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie mogą wiązać się z ich działaniami i starają się przed nimi ustrzec, współpracując z doświadczonym zespołem sprawującym Nadzór.

Kiedy można powiedzieć, że inwestycja przebiega w zgodzie z naturą? Wtedy, kiedy podejmowane działania nie zagrażają bytującym gatunkom, ale nie tylko. W zgodzie z naturą przebiegać może każda inwestycja, pod warunkiem posiadania doświadczonego zespołu Nadzoru przyrodniczego. Niewspółmierne korzyści dla środowiska, czyli naszego otoczenia, wypływają ze zdrowo- rozsądkowej współpracy.

Na podstawie ustaw o Ochronie Przyrody i Ochrony Środowiska można by zablokować działania, które sprzyjają rozwojowi naszego kraju. Naprzeciw temu powołane zostały organy regulujące i wydające decyzje zezwalające na prowadzenie inwestycji w oparciu o ustawy. Nakładając tym samym obowiązek raportowania.

Avatar
Napisane przez Mateusz Lomoc