OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
odpady i ewidencja

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady w wyniku prowadzenia swojej działalności, musi prowadzić na bieżąco ich ewidencję ilościową i jakościową. Definicja odpadów, według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, mówi że są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się został zobowiązany. Ewidencja odpadów Większość …

Dowiedz się więcej
wytwarzanie odpadów pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obowiązuje przedsiębiorcę, który wytwarza odpady w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub w ilości 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka (pozwolenie) może być …

Dowiedz się więcej
sklep odpady

Czy właściciel sklepu ogólnospożywczego powinien prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia swojej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady inne niż komunalne, powinien prowadzić ich ewidencję z zastosowaniem: – kart przekazania odpadów, – kart ewidencji odpadów. Do takich przedsiębiorców należą spółki, właściciele sklepów prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, a także artykułów gospodarstwa …

Dowiedz się więcej
Page 4 of 4 1234